Start  |  PAKIETY  |  CENNIK  |  KONTAKT  |  polski | 

Foldery reklamowe
Folder reklamowy lub katalog - sposób obliczania nakładu i ceny.

 

Przykład:

Folder reklamowy  10-stronicowy A4 o nakładzie 2000 egzemplarzy

2000 * 10 = 20000 stron A4

Cenę bierzemy z cennika ulotek reklamowych za dany nakład o danej gramaturze.

 

Oprawa  +10% wartości